Voorgeschiedenis

Een meer gestructureerde organisatie van Nederlanders in Zuid-Korea dateert van het einde van de vorige eeuw. In de periode 1990-2000 ontstonden respectievelijk de Dutch Business Council Korea (DBCK) en de meer familie-georiёnteerde Hamel Club, die beiden caterden voor een toentertijd veel grotere Nederlandse gemeenschap. De DBCK voor Nederlandse en Nederlands-georiёnteerde bedrijven en Hamel voor de Nederlandse families. 

De betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in die periode bij beide Nederlandse organisaties was toen vrij intensief. Een hoogtepunt voor de Nederlandse gemeenschap was de creatie van de Hamel documentaire van KBS in 1997, waarvoor praktisch de hele gemeenschap werd uitgenodigd om mee te doen. In datzelfde jaar werd ook voor de eerste keer het “Dutch Orange Ball” georganiseerd door de Hamel Club, dat sinds die tijd tot 2012 uitgroeide tot een jaarlijks terugkerend gala bal, waarnaar de hele “expatriate community” uitkeek. 

Een belangrijk doel van het “Orange Ball” was om fondsen te genereren voor liefdadigheidsdoelen in Korea, een streven van de Hamel Club, dat zich ook uitte in deelname aan de SIWA (Seoul International Women’s Association) charity markt en de jaarlijkse kerstmarkt in Seongbuk-dong. In 2012 werd het laatste gala ball georganiseerd voor ongeveer 500 deelnemers, waarna onregelmatig een aantal “King’s Party’s” volgden, die veel kleiner van opzet en minder formeel waren.

Hoewel zowel de Hamel Club als de DBCK nooit organisaties werden met een legale status, werd de DBCK meer gereguleerd in 2001, met o.a. een jaarlijks (financieel) verslag en regels voor de samenstelling van het bestuur. Tot ongeveer 2015 schommelde het ledental van de DBCK tussen de 50 en 100, maar sindsdien is het lidmaatschap gedaald tot ongeveer 40 en de laatste jaren is er geen sprake meer van een formeel lidmaatschap.  Dit vooral onder invloed van een steeds geringer aantal Nederlanders, die een functie in Nederlandse bedrijfsvestigingen in Korea hebben. 

Dientengevolge is ook de belangstelling voor deelname aan Hamel aktiviteiten sterk afgenomen, en is enkele jaren geleden zelfs het Hamellidmaatschap afgeschaft, en kan iedere Nederlander (of Belg) of nederlands sympathisant tegen een onkostenvergoeding deelnemen aan de aktiviteiten, die op Hamel’s Facebook pagina en website worden aangekondigd.

De aktiviteiten van de DBCK waren vooral gericht op het netwerken tussen leidinggevende staf van Koreaanse vestigingen van Nederlandse bedrijven, zowel Nederlands als Koreaans, ambassade staf en andere zakelijk actieve Nederlanders. Deze aktiviteiten bestonden voornamelijk uit bedrijfsexcursies, seminars en lezingen, en sociale bijeenkomsten op belangrijke momenten in het jaar, zoals seizoensopening, Nieuwjaarsreceptie en bezoeken van Nederlandse handelsmissies. Rond 2007 initieerde de DBCK de twee-jaarlijkse “Hamel awards”, waarbij de best presterende Nederlandse bedrijven in Korea, in categorieёn “groot” en MKB, door een jury werden verkozen, om de Hamel award (een kleine kopie van het Hamel standbeeld in Gorkum en Gangjin) in ontvangst te nemen tijdens een groots opgezet evenement. 

De Hamel Club organiseerde vooral aktiviteiten, waaraan op gezinsniveau kon worden meegedaan, zoals Sinterklaas, wandelingen en hikes, bowlingmiddagen, en sociale bijeenkomsten voor de ouders en andere volwassenen zoals “ladies nights”, en de laatste tijd meer ontmoetingsbijeenkomsten in lokale pubs.

Toen in 2010 het “Dutch Orange Ball” niet kon doorgaan, vooral door gebrek aan vrijwilligers, die in het organisatiecomité wilden stappen, namen een aantal Nederlanders, die “longer-term” in Korea woonden, het initiatief om de organisatie van het bal van de Hamel Club over te nemen. 

Tevens besloten deze Nederlanders om de organisatie onder te brengen in een op te richten non-profit associatie, die DAK (Dutch Association in Korea) werd genoemd en officieel als non-profit organisatie werd geregistreerd (107-80-10422), met officiёle statuten. 

Het belangrijkste voordeel van zo’n organisatie was dat bedrijven, die het bal sponsorden, hun bijdragen officieel als “charity” konden aftrekken voor de Koreaanse belastingdienst. 

In de statuten van de DAK werd o.a. de samenstelling van de board geregeld. Daarin werd gesteld dat zowel de Nederlandse ambassade, als de DBCK, als de Hamel Club minimaal in de DAK board vertegenwoordigd zijn.

De website van de DBCK is hier

De website van de Hamel club is hier.