“Nederlanders in Korea” is de eerste website in Korea die zich uitsluitend richt op Nederlanders, Vlamingen en mensen met een andere nationaliteit die Nederlands spreken, Nederlands verstaan of een Nederlandse partner hebben, en die in Korea wonen, of van plan zijn hier naartoe te komen.

Deze site valt onder de auspicien van de “Dutch Club Hendrik Hamel”, de Nederlandse Vereniging in Korea opgericht in 1995 in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Seoul.