Het doel van “Nederlanders in Korea” is tweeërlei. 

  1. De eerste is om Nederlanders die van plan zijn om hier naartoe te komen te voorzien van allerhande nuttige informatie en een goede voorbereiding.
  2. De tweede is om de Nederlands sprekenden hier te verbinden door middel van activiteiten en (feestelijke) bijeenkomsten in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de Dutch Business Club Korea (DBCK).